Danışmanlık

Tecrübemizi Paylaşıyoruz

Proje planlama sürecine yönelik danışmanlık hizmeti

Gerçekleşmemiş, düşünce veya plan aşamasında olan bilişim projelerine ilişkin “en uygun”, “en optimize” ve “sürdürülebilir” kelimeleri ile sonlanacak bir yol haritası oluşturmak. Gerekli personel profillerini oluşturmak. Yaratılacak işi boyutlandırmak. İşin Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek. Uygun altyapı ve platformları belirlemek. Muhtemel sonuç ve getiri analizlerini oluşturmak.

Proje uygulama sürecine yönelik danışmanlık hizmeti

Planlanmış ve uygulama aşamasına girmiş veya uygulama aşamasında olan bilişim projeleri için işleyiş analizi yapmak ve işleyişi optimize etmek. Risk analizleri oluşturmak. Proje kontrol noktalarını ve hedeflere ilişkin zamanları tayin etmek. Personel yeterliliği ve yeteneklerini ölçümlemek. Yeni personel gereksinimlerinde personel yeterlilik sınırlarını tayin etmek ve personel adaylarının yeterlilik analizlerini yapmak.

14 yılı aşkın bilişim sektöründe tecrübemizle, projelerinizde karşılaşacağınız her türlü durumu tespit ederek çözümler üretiyor, riskli noktalarda alternatif planlar ile yol haritanızı farklı senaryolar ile hedefe ulaştırmayı sağlıyor, isteğe göre bu süreci yönetiyor ve hedefi anahtar teslim sunuyoruz.

Sürecin hiçbir noktasında çalıştığımız kişi, kurum veya kuruluşları, kendimize bağlamadan, bizden bağımsız işler yapı içerisinde projeleri sunuyoruz.