Otomasyon Projelerimiz

Otomize Edin Rahatlayın

Hacettepe Üniversitesi Çalışma Bursları Otomasyonu

Hacettepe Üniversitesi’nde Üniversite Bünyesinde uygulamaya alınmış ilk otomasyon sistemidir.

Çalışma bursu alacak öğrencileri doğru iş alanlarına yönlendirmek.
Çalışma bursu alan öğrencilerin çalışma saati takibini sağlamak.
Çalışma alanlarına ilişkin saatlik kota denetlemesi yapmak.
Çalışma alanına sahip üniversite kadrosunun çalışan öğrencilerle alakalı süre bildirimini sağlamak.
Üniversitenin ödeme yaptığı bankaya uygun formatta ödeme planını hazırlamak ve göndermek.
Sistem iş saati ve ödeme yönetimini düzenleme amacı ile 2002-2009 yılları arasında aktif olarak kullnılmıştır. Binlerce öğrenci ve yüzlerce üniversite personeli arasında çalışma burslarına yönelik koordinasyon sağlamıştır. 2009 yılında üniversite çalışma burslarının yasal statüsünün kaybedilmesi ile sistem devre dışı bırakılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Stok Sistemi ve Yemekhane Otomasyonu

Hacettepe Üniversitesi’nde stoğun ihale sürecinden itibaren takibini sağlar.
Çoklu kullanıcı yaratımı desteği ile farklı birimlerdeki stoğun oluşturulması ve harcanmasına yönelik tüm işleyişleri düzenler.
Stoğun yemekhane üzerinden geçen kısmını yemek oluşturma sürecinide içine alarak koordine eder.
Birim maliyet esaslı raporlama ve bildirim sunar.